Novice in obvestila

DAN ODPRTIH VRAT - STANOVANJSKE HIŠE PRI ROKU

27 maj 2014 Obvestila

V petek 30.05.2014 med 13.00 in 19.00 bodo na ogled stanovanjske hiše na Rogaški cesti (pri Sv. Roku), na Ptuju.…

XVII. skupščina delničarjev

09 maj 2014 Skupščina

Na podlagi točke 7.7 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d. Upravni odbor družbe sklicuje XVII. (sedemnajsto) redno skupščino delničarjev družbe CP…

Poročilo zimske službe – baza Slovenska Bistrica

04 feb 2014 Obvestila

Ceste so pregledane in posipane. Na določenih odsekih se še  vedno  pojavlja možnost podrtih dreves. Intervencijske službe so nenehno na…

Zimska služba – zaprti nekateri odseki cest

03 feb 2014 Obvestila

Izvajanje zimske službe poteka v skladu s programom zimske službe. Zaradi vremenskih razmer (žled) je bilo veliko težav s sprotnim posipavanjem…

Kontakt

Sprašujem, predlagam, opozarjam

Postavite vprašanje, opozorite na neskladnost, predlagajte izboljšave pri kakovosti, ravnanju z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.


Log in