Novice in obvestila

Poročilo zimske službe – baza Slovenska Bistrica

04 feb 2014 Obvestila

Ceste so pregledane in posipane. Na določenih odsekih se še  vedno  pojavlja možnost podrtih dreves. Intervencijske službe so nenehno na…

>>>

Zimska služba – zaprti nekateri odseki cest

03 feb 2014 Obvestila

Izvajanje zimske službe poteka v skladu s programom zimske službe. Zaradi vremenskih razmer (žled) je bilo veliko težav s sprotnim posipavanjem…

>>>

Poročilo o akciji zimske službe - Hoče

24 jan 2014 Obvestila

Uresničile so se napovedi … V višjih predelih in na Pohorju je do 11 ure zapadlo že od 15 do 20…

>>>

Poročilo o akciji zimske službe - Ptuj

24 jan 2014 Obvestila

Na celotnem področju, ki ga pokriva CP Ptuj d.d., sneži. Sneg v prometu še ne povzroča težav. Do sedme ure…

>>>
Kontakt

Sprašujem, predlagam, opozarjam

Postavite vprašanje, opozorite na neskladnost, predlagajte izboljšave pri kakovosti, ravnanju z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.


Log in